Logga Hamre Ridklubb

Hamre Ridklubb

Medlemsavgift

290 kr för juniorer till och med det år man fyller 18 år.

390 kr för seniorer = från och med det året man fyller 19 år och uppåt.


OBSERVERA!

Om du rider på ridskolan eller står uppstallad på Hamre får du faktura på medlemsavgiften via mail.

Medlemsavgiften betalas in till Hamre RK:s plusgiro nr: 79 33 68-2 eller bankgiro nr: 696-8473. Det är viktigt att du anger namn, födelsenummer (ÅÅMMDD-XXXX), adress och gärna e-postadress.


VIKTIGT

Ange namn, adress, telefonnummer och personnummer. Vi måste ha hela personnummet med tio siffror. Inbetalningskort/faktura finns också att hämta på kansliet. OBS! Om inte allt får plats, skicka kompletterade uppgifter till info@hamreridklubb.se

Om ni ändrat adress var vänlig och skriv ”Obs ny adress”.


Har du flyttat?

Har din adress eller ditt namn ändrats, så meddela det genom att skicka mejl till info@hamreridklubb.se. VIKTIGT! Om vi inte får korrekta uppgifter, blir det fel i medlemsregistret och ni får inte tidningen Häst och Ryttare från förbundet.