Logga Hamre Ridklubb

Hamre Ridklubb

Ridhusavgift

Pris: Halvår (jan-juni, juli-dec): 600 kr

Betalningen sätts in på Hamre Ridklubbs pg 793368-2. Märk betalningen med ”Ridhusavgift” + häst + ryttare. Uppstallade på anläggningen får faktura.

Hästen får ridas av skötare eller annan och en ryttare kan rida en annan häst. Exempel:

En häst ägs/rids av flera ryttare = en avgift

En ryttare äger/rider flera hästar = en avgift

En familj med två eller flera ryttare äger/rider två hästar = två avgifter

Förtydligande: Har du två hästar i ridhuset samtidigt är det två avgifter som ska betalas. En för varje häst.

Vi har inte något system för att betala för enskilda ridtillfällen, utan vill man nyttja ridhusen är det halvår som gäller.

Ryttare ska vara medlem i Hamre RK och, i de fall man innehar tävlingslicens, tävla för Hamre RK. På grund av hårt tryck på ridhusen har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot andra ryttare.

Vid deltagande i organiserad träning gäller följande:

Träningar ordnas för Hamre Ridklubbs tävlingsryttare och medlemmar. I mån av plats kan ryttare som tävlar för annan klubb/ej är medlemmar få delta men kan inte ha en fast plats.

För ryttare som betalat ridhusavgift enligt ovan eller innehar tävlingslicens för Hamre Ridklubb behöver ingen ytterligare avgift betalas.

Ridhusavgift för övriga vid organiserad träning/gång: 100 kr, betalas med Swish till: 123 037 2540.